Nowohucka Liga Piłkarska - strona oficjalna

Strona klubowa
Herb

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 5 gości

dzisiaj: 226, wczoraj: 420
ogółem: 689 047

statystyki szczegółowe

Sport.pl

Zczuba.tv

Regulamin NLP

 

REGULAMIN NOWOHUCKIEJ LIGI PIŁKARSKIEJ

 

§1

 

CEL ZAWODÓW

 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, aktywizacja środowisk lokalnych i szerzenie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez piłkę nożną.

2. Wyłonienie zwycięzców Nowohuckiej Ligi Piłkarskiej  w kategorii: szkoły gimnazjalne i średnie.

3. Ustalenie ewentualnej kolejności, awansu i spadku z ligi na następny sezon.

 

§2

MIEJSCE ZAWODÓW

 

Boisko piłkarskie (hala pneumatyczna) przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18, tel.: 012/647 15 25 w. 28 lub tel. kom. 504 292 120. 

§3

TERMIN ZAWODÓW

 

Zawody rozgrywane są w systemie “każdy z każdym” (2 rundy - jesień/zima i wiosna/lato). Mecze będą rozgrywane w piątki, soboty lub niedziele.

 

§4

ORGANIZATOR

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18 przy współpracy Rady Dzielnicy XVI (Bieńczyce) Miasta Krakowa.

 

§5

ZASADY UCZESTNICTWA

 

1. Nowohucka Liga Piłkarska ma charakter otwarty i jest bezpłatna.

2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z uczniów/studentów w wieku 5 :) - 26 lat (UCZĄCYCH SIĘ).

Zgłoszenie do gry odbywa się na podstawie listy zgłoszeniowej, którą można pobrać w siedzibie organizatora: MDK im. J. Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18 tel.: (012) 647 15 25 w.28.

3. Dokładnie wypełnione zgłoszenie drużyny oraz oświadczenia opiekunów należy osobiście złożyć w siedzibie organizatora zawodów (boisko wielofunkcyjne przy MDK im. J. Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18).

4. Każdy zgłoszony zawodnik musi posiadać deklarację uczestnika zajęć uprawniającą do udziału w lidze.

5. Każdy uprawniony do gry zawodnik, musi posiadać dokument tożsamości (legitymacja szkolna lub inny wiarygodny dokument ze zdjęciem), który ma obowiązek okazać na wezwanie organizatora lub sędziego przed meczem, w trakcie lub bezpośrednio po meczu.

6. Zawodnicy bez deklaracji uczestnika nie są uprawnieni do gry.

7. Zawodnik zgłoszony w jednym zespole nie może grać w innej drużynie bez zgody organizatora.

8. Zawodników biorących udział w zawodach obowiązują: stroje sportowe oraz buty piłkarskie na sztuczną nawierzchnię. Obowiązuje zakaz gry w korkach i w "lankach"!

9. Kapitan drużyny powinien posiadać na rękawie widoczną opaskę i tylko on może rozmawiać z arbitrem.

10. Organizator zapewnia wierzchnie koszulki kolorowe dla obu drużyn (lejbiki).

11. Na ławce rezerwowych mogą przebywać tylko osoby umieszczone na listach zgłoszeniowych.

12. Przed każdym meczem opiekun drużyny (kapitan) musi poprawnie wypełnić sprawozdanie i przekazać je sędziemu zawodów.

 

§6

ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK

 

1. System rozgrywek ligi: “każdy z każdym”- jedna lub dwie rundy.

2. Mecze będą rozgrywane w piątki, soboty lub niedziele.

3. Pierwszeństwo przy zapisach do kolejnej edycji mają drużyny, które występowały w lidze w edycji poprzedniej. W dalszej kolejności decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Terminarz rozgrywek oraz aktualna tabela będzie publikowana na oficjalnej stronie Nowohuckiej Ligi Piłkarskiej.

5. Każda drużyna ma prawo do przełożenia terminu rozgrywania 1 meczu w rundzie, zgłaszając ten fakt organizatorowi (nie później jednak, jak 3 dni przed planowanym spotkaniem).

 

§7

PRZEPISY GRY

 

1. Wymiary boiska (34m x 62m).

2. Bramka: wymiary 2x5m.

3. Piłka nr 5

4. Czas gry: 2x 20 min. bez przerwy.

5. Zespół liczy maksymalnie 15 zawodników, w tym na boisku: sześciu zawodników w polu + bramkarz.

6. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości: 4 zawodników.

7. Rzut od bramki bramkarz wykonuje dowolnym sposobem.

8. Rzut z autu wykonywany jest nogą poza linią boczną (zawodnik drużyny przeciwnej w odległości 3 m).

9. W przypadku rzutu wolnego mur ustawiany jest w odległości 5 m.

10. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.

11. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

12. Jeżeli zawodnik poprosi sędziego o grę na gwizdek (5 metrów), a zagra bez niego to sędzia winien ukarać zawodnika karą 2 minut za wprowadzenie sędziego w błąd.

13. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym, podczas przerwy i w trakcie meczu w strefie zmian.

14. Strefa zmian usytuowana jest przy ławce rezerwowych własnej drużyny. Zmiana w innym miejscu dozwolona jest tylko w przypadku kontuzji zawodnika.

§8

KARY I NAPOMNIENIA

 

1. Wymiar kary zależny jest od sędziego:

a) 2 minuty dla zawodnika ukaranego a dla drużyny gra w osłabieniu przez 2 minuty,

b) wykluczenie z meczu (czerwona kartka) a dla drużyny gra w osłabieniu przez 2 minuty (po upływie kary 2 minut drużyna może uzupełnić skład oprócz zawodnika ukaranego wykluczeniem z meczu- pkt. 4).

2. Jeżeli drużyna osłabiona karą 2 minut straci w tym czasie bramkę może uzupełnić skład (oprócz zawodnika, który został wykluczony).

3. Zawodnik wykluczony z meczu (czerwona kartka), w zależności od przyczyny, może zostać ukarany (pauza od 1 do 3 spotkań) a nawet wykluczony z rozgrywek NLP.

4. Zawodnik wykluczony z gry może być zastąpiony przez innego w tym samym meczu po karze 2 minut.

5. W przypadku czynnego znieważenia sędziego, innego zawodnika lub osób przebywających na ławkach rezerwowych, sędzia przerywa mecz. Wynik meczu zostaje zweryfikowany jako walkower 10:0 przeciwko drużynie, która zawiniła.

6. Szczególnie niesportowe lub wręcz chuligańskie zachowanie na boisku lub poza nim będzie karane przez organizatora wykluczeniem drużyny lub zawodnika z rozgrywek.

7. Drużyna, która 5 razy w rundzie nie zgłosi się na zawody (podda mecz walkowerem), jest wykluczona z rozgrywek do końca rundy, a pozostałe mecze w rundzie zalicza się jako walkowery.

8. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower 10:0 na niekorzyść:

-drużyny, która nie zgłosi się na zawody,

-drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do rozgrywek,

-drużyny, której zawodnik wykluczony z gry nie opuścił boiska w ciągu 2 minut.

 

§9

SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 

                1. Po rozegraniu wszystkich meczów w lidze wyłoni się kolejność miejsc.

                2. System rozgrywania: “każdy z każdym”

                3. O kolejności drużyn decyduje ilość zdobytych punktów, różnica bramek, ilość                                         strzelonych bramek, ilość straconych bramek, bezpośredni mecz.

    4. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego             wyniku:

a. Za zwycięstwo 3 pkt.

b. Za remis 1 pkt.

c. Za przegraną lub walkower 0 pkt.


§10

NAGRODY

 

1. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 drużyn (sprzęt sportowy dla 10 zawodników) oraz profesjonalną piłkę dla każdej drużyny, która ukończy rozgrywki .

 

§11

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

1. Wszystkie protokoły z poszczególnych turniejów oraz listy zgłoszeniowe znajdować się będą u organizatora.

2. Wyniki będą na bieżąco zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych i w prasie.

 

§ 12

SĘDZIOWIE

 

1. Organizator zapewnia sędziów z uprawnieniami.

 

§12

UBEZPIECZENIE

 

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi oraz turniejów eliminacyjnych do Nowohuckiej Ligi Piłkarskiej  (zainteresowani ubezpieczają się we własnym zakresie).

 

§14

INNE

 

1. Protesty odnośnie zawodów można składać osobiście w formie pisemnej lub telefonicznej u organizatora w terminie do 2 dni po zawodach.

2. Rozpatrzenie protestu odbędzie się w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZPN.

4. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

5. Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Daniela Pierko tel. 504 292 120.

6. Niniejszy regulamin w paragrafach §6 i §9 może ulec zmianie.

 

organizator Nowohuckiej Ligi Piłkarskiej

Kraków, 03.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logowanie

Reklama

Najnowsza galeria

Turniej Mistrzów NLP
Ładowanie...